Ceza Avukatı

Büromuz Ceza Avukatlık Faaliyetleri

Ceza mahkemelerinin kararları, kişi hak ve hürriyetlerine en derin müdahaleleri içerisinde barındıran kararlardır. Bu nedenle muhtemel olumsuz neticelerle karşılaşmamak için soruşturma ve kovuşturmaların son derece dikkatli ve titiz bir şekilde takip edilmesi, gerekli hukuki işlemlerin yapılması ve hukuki müdahalelerin yöntem, zaman ve nitelik olarak doğru tespit edilmesi son derece önemlidir. 

 

Çalışma Şeklimiz

Avukatlık faaliyetleri parmak izi gibidir. Bu nedenle her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır sözü Avukatlık faaliyetlerini tanımlamada büyük önem arz etmektedir. Her büronun nev-i şahsına münhasır bir tarz ile yürüttüğü bu kutsal savunma faaliyetinde objektif özen yükümlülüğü olmazsa olmaz bir kıstas olarak yer alır. Büromuz gelenek ile geleceği buluşturan tarzı ile Ceza Avukatlığı faaliyetlerini yürütmektedir.

 

Öncelikle mevcut ceza davasına ve somut olaya ilişkin tüm veriler toplanarak mevcut düzenlemeler ile yerleşik yargı kararları çerçevesinde bir analiz gerçekleştirilir. Daha sonra müvekkil ile görüşülerek mevcut analiz ışığında gereken veriler kendisinden toplanır. Bu aşamanın tamamlanması ile ortaya bir "dava stratejisi", "savunma stratejisi" çıkar. İşbu savunma stratejisine uygun olarak tüm gerekli çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülür. Bu aşamalarda en önemli etmen müvekkil ve yakınları ile gereken iletişimin tesis edilerek stratejinin yargılamaya nüfuz etmesini sağlamaktır. Büromuz bu kapsamda Avukatlık meslek kuralları çerçevesinde tam bir gizlilik sağlamakta ve tüm süreci yüksek mesai ayırarak sıkı bir şekilde takip etmektedir.

 

Ceza davaları Soruşturma ve Kovuşturma aşamaları olarak iki etap halinde cereyan eder. Soruşturma aşamasında Savcılık, Sulh Ceza Hakimliği etkin rol oynamaktadır. Şüphelinin ifadesinin alınması, tutuklu yahut adli kontrol hükümleri tatbik olunarak soruşturmanın devam ettirilmesi gibi kararlar bu aşamada verilir. İddianamenin hazırlanmasına ve kabulüne müteakip ceza davası açılmış ve kovuşturma safhasına geçilmiş olur. Ceza davaları suçun vasıf ve mahiyetine göre İcra Ceza Mahkemesi, Sulh Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemelerinde görülür. 

 

Ceza davalarının kapsamına başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere kanunda düzenlenmiş suç tiplerinin soruşturulması ve kovuşturulması girmektedir.

 

Son 20 yıl içerisinde gelişen teknoloji sonucu hayatımıza giren ve adeta işleyen internet hukuk alanında da çok büyük gelişmelere sebebiyet vermiş ve Ceza Hukukunun yenilikçi gelişmelere göre uyarlanmasını zaruri kılmıştır. Siber Suçlar ve Bilişim Suçları özel bir alan olarak 21. yüzyılda Ceza hukukunda ayrı bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda bankacılık işlemlerinin neredeyse tamamen internet ortamına taşınması, insan ilişkilerinin internet ortamından ilerlemesi, kişisel bilgilerin internet üzerinde depolanması, konum bilgisinden tüm adres bilgilerinin sanal ortamda saldırı, çalınma gibi tehlikeler ile karşılaşmasına sebebiyet vermektedir.

 

İnternet üzerinden işlenen suçların günümüzde büyük çoğunluğunu genellikle sosyal medya ( Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin vb.) üzerinden, mail yahut sms yolu veya whatsapp benzeri ileti göndermeye yarayan uygulamalar kullanılarak hakaret ve tehdit fiilleri ile dolandırıcılık fiilleri oluşturmaktadır.

 

Bunun dışında şahıs malvarlığı hakkı kabul edilen kişisel ve ticari sosyal medya vb. hesapların çalınması yahut bu hesaplara izinsiz girilmesi, girilerek özel bilgilerin çalınması veya ifşa edilmesi yahut bu bilgilerin çalınması yolu ile şantaj yapılması, kişilerin bilgisayar, tablet, akıllı telefonlarının "hack" olarak tabir edilen izinsiz erişim yolu ile kamera görüntülerinin alınması, şahsın özel görüntülerinin yahut bilgilerinin alınması veya alınan bu bilgiler ile kişi veya kurumlara şantaj yapılması, bu bilgiler kullanılarak dolandırıcılık yapılması gibi fiiller ile çoğunlukla karşılaşıyoruz.

 

Sayılanlar dışında Kredi kartlarının kopyalanması, banka giriş ekranı görüntüsü verilerek şahsın internet bankacılığı hesaplarına erişilmesi ve varlıklarının transfer edilmesi yolları ile çok çeşitli yol ve yöntemler ile suç işlenmektedir. Bu tip suçlara ilişkin isnatların muhattabı olmak yahut bu suçların mağduru olmak hem klasik anlamda ceza hukukunun hemde siber suçlar ve bilişim suçlarının alanına girmektedir.

Makalelerimize burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

 

 

Ceza avukatı, Ağır Ceza Avukatı Kadıköy, Kadıköy Ceza Avukat, bağdat caddesi ceza avukatı