Rekabet Hukuku

Liberal ekonomik sistemin vahşi kapitalizme dönüşmesinin önündeki en büyük engel hukuk devleti ilkesidir. Türkiye Cumhuriyeti demokratik sosyal bir hukuk devleti olmasının ve serbest piyasa ekonomisini benimsemiş olmasının getirdiği bir takım yükümlülükler uyarınca ekonomik piyasada rekabetin korunmasını tesis etmekle yükümlüdür. 

 

Bu kapsamda şirket ve bankaların tekelleşmesinin ve piyasayı tümüyle ele geçirmesinin ve birlikte fiyat belirleyerek rekabet ortamından vatandaşların faydalanmasını engellemesinin önüne geçilmesi amaçlanmış, pazar gücünü kullanarak fırsat eşitliğini bozan uygulamaların önüne geçilmek istenmiştir. 

 

Rekabetin Korunması Hakkında Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte ülkemizde uygulanmaya başlayan düzenlemeler hem vatandaşlar açısından hem de rakip firmaların birbirleri ile olan ilişkilerinde uyması gereken bir takım kurallar meydana getirmiştir. Hukukumuzda ilk kez cezalandırıcı tazminat anlayışının uygulandığı bu alanda büromuz dava ve danışmanlık hizmetlerini başarı ile idame ettirmektedir.

 

 

 

 

Rekabet hukuku avukatı, rekabet avukatı, rekabet avukat, rekabet avukatı bağdat caddesi