Deniz Ticaret Avukatı

Deniz Ticaret Hukuku, Ticaret Hukukunun bir alt dalını oluşturur. Deniz Ticaret Hukuku gemi taşımacılığı, gemilerin seyrüseferleri, gemi mülkiyet haklarına ilişkin hususların düzenlendiği kuralları içerir.

 

Gemi, Gemi Sicili, Gemi Mülkiyeti, Gemi İpoteği, Donatan ve Donatanın Sorumlulukları, Navlun Sözleşmeleri, Gemi Kiralama Sözleşmeleri, Konişmento, Taşıyanın Sorumlulukları, Yük ve yolcu taşıyanın hakları, Çatma, Kurtarma gibi gemi kazalarına ilişkin kuralların ve hukukun düzenleme altına alındığı alan Deniz Ticaret Hukuku olarak adlandırılmaktadır. Büromuz Deniz Ticaret Hukukuna ilişkin yerli ve yabancı müvekkillerin uyuşmazlıklarını çözüme ulaştırmakta gerek dava gerekse danışmanlık faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Gemi ile nakliyesi icap eden ürünlerin güvenli bir şekilde sevkiyatına ilişkin büromuz müşavirlik hizmetlerinde ve tüm sözleşme aşamalarında gerçek ve tüzel kişi müvekkillerine sektörel çözüm ortakları ile birlikte hizmet vermektedir.

 

 

 

Deniz Ticaret Avukat Karasu, Karasu Limanı Avukat, Deniz Ticaret Avukatı, Gemi Avukatı Bağdat Caddesi