Tenkis Davası

Tenkis Davası Nedir?

 

Tenkis davası miras hukuku uygulamasında sık rastlanan dava türlerinden biridir. Saklı paylı mirasçıların saklı paylarının tasarruf sonucu ihlal edilmiş olması halinde hakkı zarara uğrayan saklı paylı mirasçıların tenkis davası yolu ile işbu tasarrufu geçersiz kılmaları için kanun koyucu tarafından ortaya konulmuş bir yoldur.

 

Tenkis Davası Ne Tür Bir Davadır?

 

Tenkis davası yenilik doğurucu nitelikte bir davadır. Dava sonucunda Tenkis kararı ile saklı payı ihlal eden tasarruflar iptal edilerek hükümsüz hale gelir.

 

Tenkis Davasını Kim Açabilir?

 

Bu davayı saklı payı ihlal edilmiş olan mirasçı yada mirasçılar açabilir. Saklı payın ihlalin tespitinde miras bırakanın önceki kazandırmaları ile vasiyetname şeklindeki kazandırmaları da hesaba katılmalı ihlalin net olarak tespit edilmesi gerekmektedir.

 

Tenkis Davasının Davalısı Kimdir?

 

Sağlararası kazandırma yahut ölüme bağlı tasarruf sonucu zenginleşen yasal mirasçı, iradi mirasçı yahut mirasçı olmayan üçüncü kişilerdir.

 

Tenkis Sonucu Geri Vermenin Kapsamı Nedir?

 

Tenkis davasını kaybeden davalı Türk Medeni Kanunun 566. maddesi hükmü uyarınca Kendisine tenkise tabi bir kazandırma yapılmış olan kimse iyiniyetli ise, sadece mirasın geçmesi anında kazandırmadan elinde kalanı geri vermekle yükümlüdür; iyiniyetli değilse, iyiniyetli olmayan zilyedin geri verme borcuna ilişkin hükümlere göre sorumlu olur.

 

Tenkis Davası Açılabilmesinin Süresi Ne Kadardır?

 

Türk Medeni Kanunun 571. maddesi uyarınca mirasçının saklı payının ihlal edildiğini öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde ve her halde vasiyetnamenin açılması veya mirasın açılmasından itibaren 10 yıl içerisinde açılmalıdır.

 

Tenkis Davası Muris Muvazaası Davası ile Birlikte Açılabilir mi?

 

Evet her ne kadar farklı hukuki temellere dayanmakta isede Yargıtay uygulaması işbu iki davanın terditli olarak açılabilmesine olanak sağlamaktadır.

 

 

 

Tenkis davası nedir, Tenkis davasını kimler açabilir, Tenkis davası süresi ne kadardır, Tenkis avukat, miras avukatı, Tenkis davası avukatı