Sözleşme Analiz - Risk Değerlendirme

Sözleşme Analizi Nedir?

 

Sözleşmelerin hukuka uygunluğu, barındırdığı olası riskler ile geçerli, geçerli olmayan hükümlerinin analiz edilerek buna ilişkin rapor hazırlanması hizmetine Sözleşme Analiz Hizmetleri veya Sözleşme Risk Raporu olarak adlandırılmaktadır.

Bu kapsamda Franchise, Kat Karşılığı İnşaat gibi atipik sözleşmelere ilişkin hizmet vermenin yanında Ticari Kira, Uluslararası Mal Satım, İpotek, Kefalet Sözleşmeleri gibi sözleşmeler başta olmak üzere tüm hukuki sözleşmelere ilişkin rapor alınabilir ve analiz yaptırılabilir.

 

Sözleşme Risk Raporu Neleri Kapsar?

 

Sözleşme risk değerlendirme ve analiz hizmeti, alanında uzman hukukçular tarafından bir sözleşmenin mahkemeye intikali, ihlali veya resmi dairelere iletilmesi durumunda karşılaşılabilecek olası durumların göz önüne alınarak hatalı ve eksik noktaların tespit edilmesidir.

Ayrıca farklı senaryolarda sözleşme taraflarının karşılaşabileceği olası yaptırım ve durumlarda analiz edilerek tespit yapılır.

 

Sözleşme Analizi Niçin Yaptırılmalıdır?

 

Ülkemizde genellikle sözleşmeler tarafların kendi arasında anlaşarak kağıda döktükleri yahut matbu daha önceden hazırlanmış olan benzer sözleşmeyi karşılıklı imzalamaları şeklinde gerçekleşmektedir. Bu aşamalarda bir hukukçudan destek almadan hazırlanan işin mahiyeti ve özellikleri gözardı edilerek meydana gelmiş bu sözleşmeler nedeni ile ilerde büyük hak kayıpları meydana gelmekte ve bu hak kayıplarının telafisi ise imkansız bir hal almaktadır. Bu nedenle her türlü sözleşmeyi mutlaka alanında uzman bir hukukçuya danışarak düzenletmekte büyük fayda vardır. Bu aşamada öncesinde akdetmiş olduğunuz yahut akdetmeyi düşündüğünüz bir sözleşmenin hukuki açıdan analiz edilerek olası sonuçlarının değerlendirildiği bir analiz raporu almak ileride gerçekleşecek anlaşmazlıklar durumunda karşılaşılacak sorunlara hazır olmak sonucunu doğuracaktır.

 

Sözleşme Kontrol Ettirmenin Faydaları Nelerdir?

 

İmza attığınız her sözleşme o sözleşmenin hukuken geçerli olduğu anlamını taşımaz. Bu nedenle aslında borçlu olmadığınız halde borcunuzu ödemeniz yahut yükümlü bulunmadığınız halde yükümlülüğünüzü yerine getirmeniz gerekmez. Yahut sözleşmeniz bağlayıcı sanarak ekonomik anlamda bağlılık hissederek zarara uğrayacak faaliyetlere girişmezsiniz. Bir diğer yandan sözleşmelerinize güvenerek ticari faaliyetlerinizde yatırım yaparak organizasyon oluşturup ileride sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Sözleşmenizin analiz edilmesi ise elinizde bulunan belgenin hukuki kabiliyetini bilmenize ve buna uygun hareket etmenize sebebiyet verecektir.

 

Sözleşme Analizi Ne Kadar Sürer?

 

Bir sözleşmenin incelenmesi elbette ki sözleşmenin konusu, kapsamı, kelime sayısı ile doğru orantılıdır. Tipik olarak tabir edilen kira, satış, eser, kefalet, hizmet, iş sözleşmelerinin incelenmesi daha kısa zaman alırken atipik sözleşmeler olarak tabir edilen kat karşılığı inşaat, franchise, master franchise, hastahane, bayilik vb. sözleşmeler ise mevzuatta düzenlenmemiş olmaları ve uzmanlık gerektirmeleri nedeniyle daha uzun zaman almaktadır.

 

Sözleşme Analiz Hizmeti Maliyeti Ne Kadardır?

 

Sözleşme analizi maliyetleri ticari hayatta karşılaşılacak riskler gözönüne alındığında çok düşük maliyetlerdedir.  Sözleşme tipi ve özelliğine göre harcanacak mesai ile doğru orantılı olarak değişiklik göstermektedir. Ancak haklarını ve yükümlülüklerini yanlış tespit etmek yahut hiç bilmemenin olası ihtimalleri değerlendirildiğinde çok cüz-i miktarlara bu alanda uzman Avukatlık bürolarından bu hizmet alınabilmektedir.

 

 

Sözleşme Analizi, Sözleşme Analiz Avukat, Sözleşme Risk Raporu, Sözleşme Analizi Nedir, Sözleşme Riski Neden Önemlidir, Sözleşme kontrol avukat