Mirasa Mirasçı Atanması Nedir?

Mirasa Mirasçı Atanması Nedir?

 

Türk Medeni Kanunun 516. maddesi uyarınca;

Mirasbırakan, mirasının tamamı veya belli bir oranı için bir veya birden çok kişiyi mirasçı atayabilir.
Bir kişinin, mirasın tamamını veya belli bir oranını almasını içeren her tasarruf, mirasçı atanması sayılır.

 

Miras bırakanın bu surette mirasına dahil ettiği kişiye atanmış mirasçı denmektedir. Miras bırakan, mirasçı ataması ile birlikte terekesine doğrudan doğruya bir kimseyi hak sahibi kılmaktadır. Bu konuda belirli mal vasiyeti ile mirasçı atamasının uygulamada da birbirine karıştığı görülmektedir. Belirli mal vasiyetinde miras bırakan malvarlığında bulunan bir veya birden çok mal bırakmak yahut bu malların bir kısmını bırakmak şeklinde meydana getirilirken mirasçı atamasında doğrudan doğruya kişiye terekede hak sahipliği tanınmaktadır. 

 

Mirasçı Atama Ne Şekilde Yapılabilir?

 

Miras bırakan mirasçı atamasını bir vasiyetname düzenleyerek yahut miras sözleşmesi akdetmek suretiyle de yapabilir. Aynı zamanda bir ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile de mirasçı ataması yapılabilmektedir. 

 

KİMLER MİRASÇI ATANABİLİR?

 

Gerçek ve tüzel kişilerin mirasçı olarak atanmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. 

 

YEDEK ATANMIŞ MİRASÇI NEDİR?

Mirasbırakan bir kimseyi atanmış mirasçı olarak atayabilir ve fakat bu kimsenin mirasçı olamaması durumunda ise bir diğer kişinin mirasçı olmasını dileyebilir. Bu halde yedek atanmış mirasçılık söz konusudur.

 

Mirasçı Atamak Hayattayken Malvarlığım Üzerinde Tasarruf Etmemi Engeller mi?

Atanmış mirasçı miras bırakanın hayattayken yaptığı tasarruflara herhangi bir surette müdahale etme imkanına sahip değildir. Zira atanmış mirasçının miras hakkı ölüm anına göre belirlenmekte olup ölüm anında terekede bulunan aktif ve pasifler üzerinde hak sahipliği elde etmektedir.

Miras sözleşmesi ve ölünceye kadar bakma sözleşmesi şeklindeki karşılıklılık esasına dayanan bir atama söz konusu ise bu halde atanmış mirasçının miras bırakanın vefatı akabinde bir takım tasarrufların iptalini talep edebileceği görüşündeyiz.

 

 

 

Mirasçı nasıl atanır? mirasçı atamak nedir? mirasçı atama ne demek? mirasçı nasıl atanır? vasiyetname avukatı, mirasçı atama avukat, miras avukatlığı