Tahkim Uluslararası Ticari Tahkim Hukuku

Ticari hayatın olmazsa olmazı sözleşmeler ne kadar titizlikle düzenlenirse düzenlensin taraflar arasında bir uyuşmazlığın meydana gelmesi kaçınılmazdır. Sözleşmeler ne kadar kusursuz düzenlenirse düzenlensin uyuşmazlığın vuku bulduğu ülkede hukuk sistemi ağır işliyor, hakkaniyete aykırı hükümler tesis ediliyorsa sözleşmeden istenen ve beklenen verimin alınması imkansızdır. İşbu imkansızlığın önüne geçebilmek amacıyla tahkim ve uluslararası ticari tahkim müessesesi ihdas edilmiş ve uyuşmazlıkların hızlı ve adil şekilde sonuca ulaştırılması hedeflenmiştir. 

Tahkim yıllar sürecek duruşmaların, üst mahkeme yargılamalarının ve kimi zaman hakkaniyete aykırı sonuçların önüne geçmek amacıyla taraflar arasında bulunan uyuşmazlığa mahkeme yargıçlarının değil hakem veya hakem heyetinin ışık tutmasının amaçlandığı adeta özel mahkeme görevi gören bir müessesedir. 

Sözleşme düzenlenirken taraflar arasında tahkim yolunu kararlaştırabilir ve anlaşmazlık vukuunda yetkili tahkim merciini belirleyebilirler. Büromuz gerek sözleşme aşamasında gerekse müvekkillerini tahkim yolunda objektif özen yükümlülüğüne uygun şekilde temsil etmektedir.