Mirasçı Nedir?

Mirasçı Nedir?

Mirasçı, mirasbırakanın ölümü ile birlikte miras bırakanın malvarlığında hak sahibi olan kişiyi ifade eder. Bu mirasçılar yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar olarak ikiye ayrılmaktadır. Bir kişinin mirasçı sıfatını kazabilmesi için miras bırakanın ölümü anında sağ olması gerekmektedir. Sağ olmayan kişi mirasçı olamaz. 

 

Yasal Mirasçı Nedir?

Yasal mirasçı kanun gereği mirasçı olan kimseleri belirlemek için kullanılan bir hukuki terimdir. Kanunumuz zümre sistemini kabul etmiş olmakla miras bırakan kişinin ölümü anında kimlerin mirasçı olacağını belirlemiştir. Buna ek olarak miras bırakanın eşi de yasal mirasçıdır. Yani miras bırakanın hiçbir vasiyetname veya ölüme bağlı tasarruf düzenlemesine gerek olmaksızın kendiliğinden kanun gereği mirasçı olan kişilere yasal mirasçı denmektedir.

 

Atanmış Mirasçı Nedir?

Atanmış mirasçı miras bırakanın bir ölüme bağlı tasarruf ile örneğin bir vasiyetname ile kendi terekesine bir mirasçı ataması yoluyla gerçekleşmektedir. Bu atanan kişiye atanmış mirasçı denmektedir.

 

SAKLI PAYLI MİRASÇI NEDİR?

 

Saklı paylı mirasçı yasal mirasçıların bir kısmından oluşmaktadır. Atanmış mirasçıların saklı payları bulunmadığı gibi yasal mirasçıların tümünün de saklı payı bulunmaz. Saklı pay miras bırakan tarafından ihlal edilemeyecek pay anlamına gelir. Yani miras bırakan bir atanmış mirasçı tayin ederek bu saklı paylı mirasçının miras hakkını saklı payı oranını aşacak şekilde ihlal edemez. Ettiği takdirde saklı paylı mirasçının bu tasarrufa yönelik tenkis hakkı doğar. Saklı paylı mirasçılar miras bırakanın çocukları, eşi, anne ve babasıdır. Kardeşlere yönelik yapılan yeni düzenleme ile artık kardeşlerin saklı payı bulunmamaktadır.

 

ŞİRKET VEYA DERNEKLER MİRASÇI OLABİLİR Mİ?

Tüzel kişilerde gerçek kişiler gibi mirasçı olabilirler. Ancak tüzel kişiler yasal mirasçı olamazlar. Atanmış mirasçı olabilen tüzel kişilere miras bırakılabilir. 

 

DEVLET MİRASÇI OLABİLİR Mİ?

Yasal mirasçılığın istisnası devlet tüzel kişiliğidir. Bir kimsenin hiçbir mirasçısı bulunmaması halinde mirası devlete kalmaktadır. 

 

 

Mirasçı ne demektir?, Mirasçı nedir? , Kimler mirasçı olabilir?, Saklı paylı mirasçı kimdir?, Devlet mirasçı olur mu?