Tercan Avukatlık

Nasıl Çalışıyoruz?

Kurulduğumuz günden bugüne müvekkillerimizin en önemli hukuki problemleri ile yoğun şekilde ilgileniyor ve uyuşmazlık çözüme ulaşana kadar sıkı bir işbirliği halinde süreci yönetiyoruz. Farklı bakış açıları ve stratejileri müzakere ediyor en doğru ve hızlı şekilde ürettiğimiz çözümlerden sonuç alıyoruz. Özellikle müvekkillerimizin çözümü zor karmaşık hukuki meselelerinde kilit çözümler üretiyor ve dikkatli bir şekilde en iyi tavsiyeyi öneriyoruz.


 

Üstlendiğimiz dava ve uyuşmazlıkların sayısını sınırlandırıyor ve bu sayede yüksek özenli çalışma prensibimizi koruyoruz. Uzmanlık gerektiren konularda çözüm ortaklarımızla gereken temasları kurarak süreci profesyonel olarak yürütüyoruz.

Hukuki Danışmanlık

Hukuki danışmanlık ve önleyici hukuk danışmanlığı riskleri meydana gelmeden önce engelleyerek bireyleri ve şirketleri korur.
devamı için tıklayın.

Dava Takibi ve Yönetilmesi

Açılmış yahut açılacak davalara ilişkin müvekkil ile birlikte strateji geliştirilmesi ve sürecin takip edilmesi
devamı için tıklayın.

Miras Hukuku

Miras hukuku liberal ekonomik sistemin bir getirisi olarak insanların hukuken hak sahibi oldukları baba malı dede malı olarak tabir ettikleri taşınır ve taşınmaz; maddi ve manevi değerlerin tümünü içerir geniş bir alanda mirasçı hak ve yükümlülüklerini içermekte ve miras bırakanların haklarını düzenlemektedir.
devamı için tıklayın.

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Giderek büyüyen dünya ekonomisi Türk ticari hayatınıda etkisi altına almış ve globalleşen ekonominin, globalleşmiş ticari mevzuatlara duyduğu ihtiyaç son 15 yıl içerisinde Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku'na ilişkin kuralların çok hızlı bir şekilde gelişmesi ve değişmesine sebebiyet vermiştir.
devamı için tıklayın.

Franchise - Franchising Hukuku

21. yüzyılın yeni ticari yöntemlerinden biri olarak ortaya çıkan ve çıktığı günden bu yana gelişmekte olan Franchising sistemi ülkemizde de gittikçe gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Uluslararası ticaretin ve iletişimin bu denli arttığı günümüzde yeni bulunan bir üretim, satış, pazarlama yönteminin veya yeni bir ürünün markalaşarak bir anda dünyaya yayılması da kaçınılmazdır.
devamı için tıklayın.

Uluslararası Ticaret Hukuku

Uluslararası Ticaret Hukuku ICC teslim şekilleri ile ödeme yöntemlerini içeren globalleşen dünyanın yeni hukuk alanlarından birini oluşturur.
devamı için tıklayın.

Ceza Hukuku

Ceza mahkemelerinin kararları, kişi hak ve hürriyetlerine en derin müdahaleleri içerisinde barındıran kararlardır.
devamı için tıklayın.
Hakkımızda

Genç, Dinamik, Çözüm Odaklı Kadromuz ile müvekkillerimizin hizmetindeyiz.

Hakkımızda

Değerli Vatandaşlarımız bizlerle görüşmeksizin üçüncü kişilerin yönlendirmeleri ile kesinlikle tarafımıza vekaletname çıkartmayınız. Bizzat tarafımızca onaylanmamış ve bizlere gönderilerek teslim edilmemiş ve sözleşme akdedilmeden işi kabul ettiğimize dair beyanımız olmaksızın hiçbir vekaletname çıkartma ve görevlendirmeleri kabul etmeyeceğimizi. İznimiz ve onayımız olmaksızın tarafımıza vekaletname çıkartmanız halinde kişisel verilerin korunması kanunu başta olmak üzere yasal sorumluluğunuz doğacağını ve Avukata üçüncü kişilerce iş sağlamanın yasak olduğunu bu yönde tarafımızdan habersiz olarak sizlere yönlendirme yapılabileceğini bu durumda bizleri derhal haberdar etmeniz gerektiğini, ilgililer hakkında derhal şikayette bulunmanızı, genele yönelik hiçbir taahhüdümüz olmadığını ve yalnızca ve yalnızca tarafımızla görüşerek işi kabul etmemiz halinde tarafımıza vekaletname çıkartılması gerektiğini bildiririz.