Zina Aldatma Nedeniyle Boşanma

Zina Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

 

Zina, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen özel boşanma sebeplerindendir.

Medeni Kanun gereğince zina eşler arasında mutlak boşanma sebepleri arasında sayılmıştır. Yani boşanma kararının verilebilmesi için zinanın kanıtlanması yeterlidir. Dava açmaya hakkı olan eşin bu sebebi öğrenmesinden başlayarak 6 ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

 

HUKUKEN KURULMUŞ BİR EVLİLİĞİN VARLIĞI ŞARTTIR.

Eşlerin birbirlerine karşı olan cinsel sadakat yükümlülüğünden bahsedebilmek için hukuken kurulmuş bir evliliğin varlığı şarttır. Dini nikâhlı evliliklerde, nişanlılık, flört halinde uygulanmaz.

Hukuken kurulmuş bir evlilik varsa;

A)Ayrı yaşama halinde,

B)Gaiplik halinde,

C)Evlilik tescil edilmemişse,

D) Açılmış boşanma davası varsa boşanma davasında verilen hüküm kesinleşinceye kadar eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğü devam eder ve üçüncü kişi ile cinsel ilişkiye girilmesi halinde zina sebebine dayalı boşanma davası açılabilecektir.

KUSUR ŞARTTIR

Zina için evlilik dışı cinsel ilişkinin bilerek ve isteyerek olması şarttır. Tecavüze uğranılması durumunda zina sebebiyle boşanma davası açılamaz. Yargıtay, eşin tecavüze uğraması durumunda evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davası açılmasını kabul etmiştir.

Cinsel ilişkiye girildiği esnada kadının ya da kocanın kendini bilemeyecek durumda sarhoş olması halinde zina sebebiyle boşanma davası açılamayacaktır. Ayrıca yaşama ve sağlığa yönelik ciddi tehditle gerçekleştirilen cinsel ilişki zina sebebiyle boşanma davası açılmasına sebep olmaz. Mala yönelik tehditle gerçekleştirilen cinsel ilişkide ise zina sebebiyle boşanma davası açılabilir.

CİNSEL İLİŞKİ ŞARTTIR.

Zina sebebine dayalı boşanma davası açılabilmesi için cinsel ilişki şarttır. Cinsel ilişkinin bir kez yaşanmış olması yeterlidir. Her şekilde yaşanan cinsel ilişki zina olarak kabul edilecektir. Eksik kalkışma halinde de (elde olmayan sebeplerle cinsel ilişkinin tamamlanmaması) cinsel ilişkinin yaşandığı kabul edilir ve zina sebebine dayalı boşanma davası açılabilir.

Öpüşme, okşama, sarılma gibi hareketler nedeniyle zina sebebine dayalı boşanma davası açılamaz. Hayvanla, ölüyle gerçekleştirilen cinsel ilişki zina olarak kabul edilmeyecektir bu gibi durumlarda haysiyetsiz hayat sürmeye dayalı boşanma davası açılabilir.

 

Eşlerden birinin, evlilik birliği devam ederken aynı cinsten birisiyle cinsel ilişkiye girmesi de zinadır. Önceden, Yargıtay aynı cinsten kişilerin cinsel ilişkiye girmesini zina olarak kabul etmiyor ve böyle bir durumla karşılaşıldığında haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası açılabiliyordu. Bu durum, hiç şüphesiz hakkaniyete aykırı sonuçlar doğuruyordu çünkü Türk Medeni Kanunu gereğince zina sebebiyle boşanma davasında zina edenin katılma alacağı ya azaltılıyor ya da tamamen kaldırılıyor; haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davasında ise boşanma sebebine bağlı olarak katılma alacağının azaltılması ya da kaldırılması söz konusu değildir. Yüksek Mahkeme, yeni tarihli kararıyla bu konudaki görüşünü değiştirmiş ve artık aynı cinsten insanların cinsel ilişkisini de zina olarak kabul etmeye başlamıştır.

Web sitemizde yer alan bu ve benzeri bilgiler öneri, tavsiye veya hukuki mütalaa değildir. Yazarımız veya büromuz bu sitede yer alan çözümlere, bilgilere, metinlere veya yayınlara dayanılmasından, kullanılmasından hareketle zarara uğranmasından dolayı sorumluluk kabul etmez.

Avukat A. Atakan ÖZCAN

 

Zina Nedeniyle boşanma, aldatma nedeniyle boşanma, eşin aldatması nedeniyle boşanma davası