Vasiyetname İptali

 

VASİYETNAMENİN İPTALİ

 

I. GENEL OLARAK

 

Vasiyetname, miras bırakanın kişinin son isteklerini barındıran ölüme bağlı olarak geçerlilik kazanan terekesi üzerindeki tasarruf işlemleridir. Vasiyet bırakan kişi, vasiyetnameyi düzenleyerek kendisine mirasçı atayabilir, yasal olarak mirasçısı olan kişiler arasında paylaşımı belirleyebilir, belirli bir malı bir kişiye bırakabilir veya tam aksi yönde mirastan mahrum bırakabilir.

 

Vasiyetname Türleri Nelerdir?

 

Vasiyetname, Medeni Kanunumuzda şekil şartları ile de belirtildiği üzere üç farklı şekilde düzenlenebilir;

 

-Resmi Vasiyetname
İki tanık nezaretinde resmi memurun yazılı olarak düzenlemiş olduğu vasiyetnamedir.

 

-Sözlü Vasiyetname
Miras bırakan olağanüstü hallerden ötürü resmi veya el yazılı vasiyetname düzenleyemediği durumlarda vasiyetini iki tanığa bildirdiği  ve onlardan vasiyetinin yazıya geçirilmesini istediği vasiyetnamedir.

 

-El Yazılı Vasiyetname
Yıl, ay ve gün gösterilmek suretiyle baştan sona el yazısı ile yazılması ve muhakkak imzalı olması gereken vasiyetnamedir.

 

Vasiyetname türlerine ilişkin detaylı açıklama için buraya tıklayarak vasiyetname türlerini okuyabilirsiniz.

 

Vasiyetnameyi Kimler Düzenleyebilir?

 

Vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için vasiyetnameyi düzenleyen kişinin Medeni Kanun m.502'de belirtilen şartlar doğrultusunda ehliyet sahibi olması gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır;

-Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak
-15 Yaşından Büyük Olmak

Bu şartlara haiz olan bir kimse kısıtlı dahi olsa vasiyetname yapabilir.


VASİYETNAMENİN İPTALİ

 

Bu vasiyetnameler içerik veya şekil yönünden hukuki aykırılıklar taşıdığı takdirde iptal edilebilirler.

 

Hukuki aykırılıklar şu şekildedir;

-Vasiyetname, vasiyeti düzenleyen kişinin tasarruf ehliyeti mevcut değilken düzenlenmiş ise,
-Vasiyetname yanılma, aldatma , korkutma veya zorlama sonucunda düzenlenmiş ise,
-Vasiyetnamenin içeriği, koşulları veya yükümlülükleri hukuka ve ahlaka aykırı ise,
-Vasiyetname, Medeni Kanun'da belirtilen şekil şartlarına uygun düzenlenmemiş ise iptal edilebilir.

 

"Vasiyetnamenin İptali Davası" Nedir?

 

"Vasiyetnamenin iptali davası", kanunun belirlediği usule uygun olarak düzenlenmeyen veya içerik olarak hukuka aykırılıklar taşıyan vasiyetnameyi işlevsiz hale getirip vasiyetname ile ortaya konan hükmün ortadan kaldırılması amacını taşıyan bir davadır. Aksi takdirde iptal davası açılmadığı vakit, vasiyetname geçersiz olacak şekilde sakat olsa dahi hüküm doğurmaya devam eder.

 

Bu dava, vasiyetnamenin tamamının iptalini isteyebileceği gibi sadece hukuki aykırılıklar içeren işlemlerin iptali de talep edilebilir.

 

Vasiyetnamenin İptalini Kimler İsteyebilir?

 

Türk Medeni Kanunu'nun 558. Maddesi uyarınca, vasiyetnamenin iptalini vasiyetnamenin iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçılar ve vasiyet alacaklıları talep edebilir.

 

Vasiyetnamenin İptali Davası Ne Kadar Süre İçerisinde Açılabilir?

 

"Vasiyetnamenin İptali Davası" vasiyetnamenin düzenlendiğini ve iptal sebebini öğrenmiş olduğu tarihten itibaren 1 yıl içerisinde ve her halükarda vasiyetnamenin açılmasından itibaren 10 yıl içerisinde açılmış olmalıdır. Eğer davalı kötü niyetli ise bu 10 yıllık zamanaşımı süresi 20 yıla çıkmaktadır.

 

Vasiyetnameyi nasıl iptal ettiririm?

 

Vasiyetnamenin iptali ancak dava yolu ile gerçekleştirilebilmektedir bunun için Asliye Hukuk mahkemesinde dava açılması gerekmekte olup iptal şartlarına haiz bir vasiyetname bulunması halinde vasiyetnamenin iptali gerçekleşebilir. Ancak dava teknik bir süreç içerdiği için alanında uzman bir Avukata mutlaka danışılması veya davanın uzman bir miras avukatı ile birlikte takip edilmesi önem arz etmektedir.