Mirastan Feragat Sözleşmesi

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ

 

Mirasçılığın kaybedilmesine neden olan hallerden biri de mirastan feragat sözleşmesidir.

İşbu sözleşme mirasçı ile miras bırakan arasında yapılmakta ve ileride intikal edecek olan mirasın bir kısmı yahut tamamından vazgeçme sonucunu doğurur.

Mirastan feragat sözleşmesi ile saklı paylı mirasçının miras hakkı sona erdirilebilir. Mirastan feragat sözleşmesi ile mirasçının mirasçılık sıfatı sona erdirilmektedir. Mirasçı miras hakkından tamamiyle vazgeçmekte bunu bir karşılık alarak yahut karşılık almaksızın taahhüt etmektedir. Tek taraflı olarak yapılan feragat geçersizdir. Feragat ancak sözleşme şeklinde her iki tarafın imzası ile gerçekleştirilebilir. Resmi vasiyetname şeklinde tabidir aksi şekilde düzenlenmiş olduğu durumlarda iptali istenebilir.

 

4721 S.lı Türk Medeni Kanunun 528. Maddesinde düzenleme altına alınmıştır:

 

Mirasbırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir.

 

Feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybeder.

 

Bir karşılık sağlanarak mirastan feragat, sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin altsoyu için de sonuç doğurur.

 

 

 

 

 

 

Mirastan feragat avukatı, mirastan vazgeçme sözleşmesi, mirastan feragat, mirastan nasıl feragat edilir? , miras avukatı istanbul