Sözleşmeler Avukatı

 

Sözleşmeler Nedir?

 

Sözleşmeler günümüz ticari hayatının olmazsa olmaz bir parçası haline gelmiş ve günümüz rutin işleri arasında neredeyse sürekli karşımıza çıkan hukuki teknik bir alan olmuştur. Sözleşme tarafların karşılıklı irade beyanlarının birbirine uyuşması ile kurulan karşılıklı borç ve yükümlülükleri içeren hukuken önem atfedilen yazılı, sözlü olarak kurulan bir hukuki müessesedir. Sözleşme akdetmek, sözleşmeyi hazırlamak, sözleşmede yer alacak hüküm ve koşulları müzakere etmek ileride karşılaşılabilecek uyuşmazlıkları tespit ederek istişare etmek gibi iş ve işlemlerin profesyonel olarak yürütülmesi giderek önem arz etmektedir. Sağlam temelli bir sözleşmenin dava durumunda meydana getirdiği avantaj sağlam temelli bir yapının depreme olan dayanımı ile özdeştir.

 

Sözleşme Görüşmeleri Safhası Nedir?

 

Sözleşme görüşmeleri safhası hem ticari hem hukuki bir takım karşılıklı tavizlerin verildiği ve ortak iradeye ulaşıldığı başlı başına bir alandır. Özellikle ticari nitelikli sözleşme görüşmeleri kesinlikle bir hukuk uzmanı olan Sözleşme Avukat 'ından hukuki yardım alarak sürdürülmelidir. Kanunu sözleşme görüşmeleri aşamasında dürüst davranmamayı müeyyideye bağlamış ve müzakerelerin hakkaniyete uygun olarak yürütülmesi gerekliliğini hüküm altına almıştır. 

 

Sözleşme görüşmeleri safhası çok incelikle yürütülmesi gereken stratejik ve yalnızca teknik hukukun değil mali konularında büyük rol oynadığı bir safhadır. İşbu görüşmeler yürütülürken Sözleşmeler Avukatı ile sözleşmenin mali yönlerini gözeten bir uzmanın uyum içerisinde çalışması büyük önem arz etmektedir. Sözleşmeler müzakelerini yönetecek Avukatın müvekkil şirketin sözleşmedeki nihai amacını, uyuşmazlık durumunda ne ile karşılaşılacağı konularında müvekkili ile ortaklaşa bir görüşme safhası yürütmesi gerekir.

 

Sözleşmeler Hukuku Nedir?

 

Sözleşmeler denilince akla ilk olarak Borçlar Hukuku gelmektedir. Borçlar Hukuku, özel hukuk alanının büyük bir bölümünü kapsamında bulunduran kişiler arası borç ilişkilerini, Sözleşmeler Hukuku esaslarını, Haksız fiil, Sebepsiz Zenginleşme, Temsil gibi alanları içerisinde barındıran çok geniş bir alandır. Sözleşmeler hukuku temelini Borçlar Hukukunun genel hükümleri ile özel hükümlerinden almakta olan bir hukuk dalıdır.

 

Sözleşme Tipleri Nelerdir?

 

Sözleşmeler Hukukunun temelini oluşturan başlıca sözleşmeler tipik ve atipik olmak üzere iki tasnife tabi tutulabilir.

 

Atipik sözleşmeler;

Kanunda düzenlenmemiş sözleşmeler olarak Karma, Birleşik, Sui Generis olarak (Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Hastahane Sözleşmesi, Sulh Sözleşmesi, Franchise Sözleşmesi vb.) ayrıma tabi tutulabilir.

 

Tipik Sözleşmeler;

Genel olarak Satış Sözleşmesi ( Taşınır Satış, Taşınmaz Satış), Trampa (Mal Değişimi), Bağışlama, Kira Sözleşmesi, Ödünç Sözleşmesi ( Ariyet, Karz), Hizmet Sözleşmesi, Eser Sözleşmesi ( İnşaat Taahhüt Sözleşmesi), Vekalet Sözleşmesi, Kefalet Sözleşmesi ,Garanti Sözleşmesi, Adi Ortaklık Sözleşmesi olarak sayılabilir. 

 

Borçlar Hukuku hem bu sözleşmelere ilişkin prensip ve kuralları içerisinde barındırırken sözleşmesel olmayan Haksız Fiil nedeniyle Tazminat, Sebepsiz Zenginleşme, Vekaletsiz İş Görme gibi kurumları da düzenler.

 

Sözleşme Avukatı Ne Yapar?

 

 • Franchise Sözleşmesi

 

 • Ticari Kira Sözleşmesi

 

 • Konut Kira Sözleşmesi

 

 • Marka Lisans Sözleşmesi

 

 • Taşeron - Alt Taşeron Sözleşmesi

 

 • İnşaat Sözleşmesi

 

 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

 

 • Reklamcılık Sözleşmesi

 

 • Ticari Mal Satış Sözleşmesi

 

 • İş Sözleşmesi

 

 • Kredi Sözleşmesi


başta olmak üzere sözleşme düzenleme, sözleşme görüşmelerine katılma, sözleşme görüşmelerinde yer alma ve bu safhalarda müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmet ve faaliyetlerinde bulunma işlerini icra etmektedir.

Büromuz hem sözleşme görüşmeleri safhasının yürütümü, sözleşmelerin revize edilmesi, kontrolü, risk analizinin yapılması hem de sözleşme hazırlanması konularında yerli ve yabancı müvekkillerine hizmet vermektedir.

 

Sözleşme Avukatı Nedir?

 

Sözleşme Avukatı Sözleşmelerin hazırlanması, revize edilmesi, iradelere uygun hale getirilmesi, sözleşme görüşmelerine katılınması, müvekkil yahut müvekkillerin hukuki haklarının savunulması, müvekkilin imzalanacak sözleşme ile ilgili aydınlatılması, şirket ile birlikte sözleşme stratejisi oluşturulması ve şirket politikaları ile sözleşmeden beklenen faydanın maksimum seviyeye çıkartılması için müzakere yürütmek gibi iş ve işlemlere ilişkin hizmet alanında hizmet sunan Avukatlık faaliyeti yürütme hak ve yetkisine sahip Avukatlardır.

 

Sözleşmeler Hukukuna İlişkin Yayınlarımız

Sözleşme avukatı, sözleşmeler avukatlığı, sözleşme avukati, sözleşme avukat, sözleşme avukatı bağdat caddesi, sözleşme kadıköy