Ticaret ve Şirketler Avukatı

 

Giderek büyüyen dünya ekonomisi Türk ticari hayatınıda etkisi altına almış ve globalleşen ekonominin, globalleşmiş ticari mevzuatlara duyduğu ihtiyaç son 15 yıl içerisinde Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku'na ilişkin kuralların çok hızlı bir şekilde gelişmesi ve değişmesine sebebiyet vermiştir. Ticaret Hukuku kendine özgü kurallarla tacirler arası iş ve işlemlerin yürütülmesini düzenlediği gibi ticari işletme ve şirketlerin yapılarıda dahil olmak üzere çok çeşitli alanlara ilişkin ayrıntılı düzenlemeler içermektedir. 

 

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de büyüyen nüfus karşısında teamüllere dayalı ticari hayat yerini sözleşmelere ve hukukun ilke ve esaslarına bırakmış bulunmaktadır. Nitekim şirketler için kurumsallaşma artık ihtiyaç değil bir zorunluluk haline gelmiş bulunmakta kurumsallaşmayı tercih etmeyen yahut başaramayan şirketler varlıkları yönünden büyük kayıplara uğramaktadırlar.

 

Ticaret ve Şirket Avukatı ne yapar?

Ticaret ve Şirketler Avukatlığı dünyada yer alan gelişme ve yenilikleri, gerekli mevzuatı takip ederek müvekkil şirketin risk durumlarını analiz ederek müvekkiline önleyici avukatlık hizmeti sunar ve müvekkilin olası karşılaşabileceği hukuki problem ve uyuşmazlıklar konusunda danışmanlık faaliyeti yürütür.

 

Diğer yandan şirket leh ve aleyhine açılacak dava veya icra takipleri ile gönderilmesi/cevaplanması icap eden ihtar veya ihbar gibi zamanında ve özenli yürütülmesini temin ederek sonradancı hizmet sunar.

 

Şirketin kurumsallaşması için yol gösterici danışmanlık faaliyetlerinde bulunur.

 

Şirketin 3. kişilerle akdedeceği sözleşmelerin düzenlenmesi veya düzenlenmiş sözleşmelerin hukuken risk analizini yaparak müvekkili olası sonuçlar hakkında bilgilendirir.

 

Ticaret ve Şirket Avukatlığı hangi hukuk alanlarını içerisine almaktadır?

Ticaret ve Şirketler Hukuku neredeyse özel hukukun tamamına yakınıile yakın ilişki içerisindedir. Bunlardan başlıcaları;

 

Borçlar Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Fikri Sinai Mülkiyet Hukuku, Medeni Hukuk, Deniz Ticaret, Taşımacılık, İcra İflas Hukuku, Uluslararası Ticari Tahkim, İş Hukuku gibi alanları içerisine alır.

 

Büromuzun faaliyetleri

Büromuz bu kapsamda Ticari İşletmeler, Adi Ortaklıklar, Limited Şirketler ve Anonim Şirketlerin faaliyetlerinin yürütülmesi için yerli ve yabancı müvekkillerine profesyonel hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır.

 

Makalelerimize burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

 

Bağdat Caddesi şirket Avukatı, Bağdat Caddesi Ticaret Avukat, Kadıköy Ticaret Avukat, Bağdat caddesi şirket Avukatı