Miras Avukatı Ücreti Ne Kadardır?

Miras Avukatı Ücreti Ne Kadardır?

Miras Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Her büro kendi çalışma tarzına, göstereceği emek ve mesaiye, konudaki tecrübesine göre bir miktar belirlemektedir. Konu ile ilgili kanuni düzenleme Avukatlık Kanunun 164. maddesinde düzenlenmiştir. Ancak bu düzenleme asgari miktarı tayin etmek üzere sevk edilmiş bir düzenleme olmakla asıl belirleme tarifeden aşağıda olmamak üzere Avukat ile müvekkil arasında akdedilecek olan Avukatlık Sözleşmesi ile nihayete ermektedir.

Miras Avukatı Ücret 'leri de işbu şekilde asgari tarifeden az olmamak üzere belirlenmektedir. Avukatlık asgari ücret tarifesine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Aynı şekilde her yıl İstanbul Barosu tarafından bir ücret tarifesi yayımlanmaktadır. Yine Miras Avukatı Ücretlerine bu tarifeden yararlanarak fikir edinebilirsiniz. 

Büromuzun 2024 yılı için Miras Avukat Ücret Tarifesi yayımlanmış olup fikir edinilmesi açısından aşağıda yer almaktadır.

 

MİRAS DAVALARINA İLİŞKİN TERCAN AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ

 

1-Mirasçılık Belgesi Alınması                                                  :

-Noterliklerden Mirasçılık Belgesi Alınması ;

18.000TL

-Mahkemeden Mirasçılık Belgesi Alınması

25.500TL

 

2-İzale-i Şuyu/Ortaklığın Giderilmesi Davaları     :

-80.000TL’den az olmamak üzere dava konusu malın/malların muhammen bedelinin müvekkilin payına düşen kısmının;

900.000TL’ye kadar %15’i

900.001TL-2.000.000TL(dahil) arası %12,5’i

2.000.001TL-5.000.000TL arası %10’u

5.000.001TL-8.000.000TL arası %8.5’u

8.000.001TL-12.000.000TL arası %6.5’u

12.000.001TL ve üzeri %5’i

Oranda ücret belirlenir.

 

3- Mirasın reddi/Reddi Miras Davası                      :

80.000TL

 

4- Mirasçılık Belgesinin İptali Davası                      :

70.000TL

 

5- Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal Davası:

-95.000TL’den az olmamak üzere dava konusu malın/malların/tazminatın muhammen bedelinin müvekkilin payına düşen kısmının;

900.000TL’ye kadar %15’i

900.001TL-2.000.000TL(dahil) arası %12,5’i

2.000.001TL-5.000.000TL arası %10’u

5.000.001TL-8.000.000TL arası %8.5’u

8.000.001TL-12.000.000TL arası %6.5’u

12.000.001TL ve üzeri %5’i

Oranda ücret belirlenir.

 

6- Vasiyetnamenin İptali/Tenkisi Davası  :

-95.000TL’den az olmamak üzere dava konusu malın/malların/tazminatın muhammen bedelinin müvekkilin payına düşen kısmının;

900.000TL’ye kadar %15’i

900.001TL-2.000.000TL(dahil) arası %12,5’i

2.000.001TL-5.000.000TL arası %10’u

5.000.001TL-8.000.000TL arası %8.5’u

8.000.001TL-12.000.000TL arası %6.5’u

12.000.001TL ve üzeri %5’i

Oranda ücret belirlenir.

 

7- Tenkis/Denkleştirme Davaları :

-90.000TL’den az olmamak üzere dava konusu malın/malların/tazminatın muhammen bedelinin müvekkilin payına düşen kısmının;

900.000TL’ye kadar %15’i

900.001TL-2.000.000TL(dahil) arası %12,5’i

2.000.001TL-5.000.000TL arası %10’u

5.000.001TL-8.000.000TL arası %8.5’u

8.000.001TL-12.000.000TL arası %6.5’u

12.000.001TL ve üzeri %5’i

Oranda ücret belirlenir.

 

8-Miras Nedenli Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası  :

-90.000TL’den az olmamak üzere dava konusu malın/malların/tazminatın muhammen bedelinin müvekkilin payına düşen kısmının;

900.000TL’ye kadar %15’i

900.001TL-2.000.000TL(dahil) arası %12,5’i

2.000.001TL-5.000.000TL arası %10’u

5.000.001TL-8.000.000TL arası %8.5’u

8.000.001TL-12.000.000TL arası %6.5’u

12.000.001TL ve üzeri %5’i

Oranda ücret belirlenir.

 

9- Miras Nedeniyle İntikal Yapılması İşlemleri      :

Terekede yer alan ve intikal ettirilecek malların toplam sayısı;

5’i geçmedikçe 35.000TL,

5 ile 10 adet taşınır veya taşınmaz için 50.000TL,

10 ile 20 taşınır veya taşınmaz için 65.000TL,

20 ve daha fazla taşınır veya taşınmaz mal için 85.000TL

Avukatlık hizmet bedeli ödenir.

 

10- Tereke Tespit Davası                                             :

65.000TL

 

11- Murisin Mal Varlığı Araştırılması                     :

Tapu ve bankalar nezdinde geçmişe dönük işlemlerin tespiti ile hukuki tasnifinin yapılması iş ve işlemleri için;

60.000TL

 

12- Miras Taksim Sözleşmesi Hazırlama                :

Yalnızca sözleşme hazırlanması 60.000TL

Miras Taksimi görüşmelerine vekil yahut uzman olarak katılım ile imza aşamalarına katılınmasının talep edilmesi halinde 90.000TL

 

13- Vasiyetname Hazırlanması, Mal Paylaşımı Yapılması  :

Vasiyetname tanzimi: 50.000TL

Hukuki değerlendirme ile birlikte bölüşümün hazırlanması: 80.000TL

Iskat içermesi halinde: 90.000TL’den az olmamak üzere ıskat edilecek değerin %2’si.

 

14- Mirastan Çıkarma/Iskat                                                    :

Iskat tanzimi: 50.000TL

Hukuki değerlendirme ile birlikte ıskatın temini aşamasında danışmanlık ve tanzim: 70.000TL’den az olmamak üzere ıskat edilecek değerin %2’si.

 

15- Miras Hukukuna İlişkin Danışma Ücretleri    :

Büroda sözlü danışma;

İlk 1 saat için: 5.500TL

Bir saati aşan her saat için: 4.000TL

Sesli ve Görüntülü İletişim Araçları İle İnternet Üzerinden veya Telefon İle Sözlü Danışma;

İlk 1 saat için: 4.000TL

Bir saati aşan her saat için: 3.750TL

Çağrı Üzerine Gidilen Yerde Sözlü Danışma;

İlk 1 saat için: 10.500TL

Bir saati aşan her saat için: 6.000TL

Yazılı Danışma;

20.500TL

 

Büro önceden haber vermeksizin hizmet kapsamlarını ve ücretleri değiştirme hakkına sahiptir. Ücretler temsili olup müzakere aşaması için bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. Nihai anlaşmaya kadar ücretler değişiklik gösterebilir. Belirtilen ücretlere KDV dahil değildir. Uyuşmazlığın niteliğine göre Avukat ile müvekkil arasında yapılacak olan sözleşme esastır.

 

TERCAN AVUKATLIK & DANIŞMANLIK

 

Miras Avukat ücreti, Miras Avukatı parası ne kadar, miras avukatı fiyatı nedir, miras davası avukatı ücret, miras ücretleri, miras avukatı ne kadar