Vasiyetnamenin Tenkisi


III. VASİYETNAMENİN TENKİSİ

Vasiyetnamenin Tenkisi Davası Nedir?

Kanun koyucu, bazı mirasçıları koruma maksadıyla saklı paylı mirasçılığa yer vermiştir. Saklı paya sahip olan bir mirasçının haklarına erişememesi ve zarara uğraması halinde hukuk düzeni bunu korur. Miras bırakan tarafından aşılmaması gereken sınırlar vardır. Sınırın aşıldığı tasarruflar, tenkis davası yoluyla geçersiz kılınır.

 

Vasiyetnamenin Tenkisi Davasını Kimler Açabilir?

Saklı payı ihlal edilmiş olan mirasçı veya mirasçılar tarafından sağlararası kazandırma yahut ölüme bağlı tasarruf sonucu zenginleşen yasal mirasçı, iradi mirasçı veya mirasçı olmayan kişilere açılabilecek olan bu davada, miras bırakanın önceki kazandırmaları ile vasiyetname şeklindeki kazandırmaları doğru olarak tespit edilmeli ve buna göre hareket edilmelidir.

Tenkis davasını kaybeden davalı, Türk Medeni Kanunu 556.hükmüne göre tenkise tabi bir kazandırma yapılmış olan kimse iyiniyetli ise, sadece mirasın geçmesi anında kazandırmadan elinde kalanı geri vermekle yükümlüdür; iyiniyetli değilse, iyiniyetli olmayan zilyedin geri verme borcuna ilişkin hükümlere göre sorumlu olur.

Vasiyetnamenin Tenkisi Davası Ne Kadar Süre İçerisinde Açılmalıdır?

Türk Medeni Kanunu 571. Maddesi hükmü gereğince  tenkis davası, mirasçının saklı payının ihlal edildiğini öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde ve her halde vasiyetnamenin açılması veya mirasın açılmasından itibaren 10 yıl içerisinde açılmalıdır.

 

Web sitemizde yer alan bu ve benzeri bilgiler öneri, tavsiye veya hukuki mütalaa değildir. Yazarımız veya büromuz bu sitede yer alan çözümlere, bilgilere, metinlere veya yayınlara dayanılmasından, kullanılmasından hareketle zarara uğranmasından dolayı sorumluluk kabul etmez.