Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Risk Analizi

 

 

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Danışmanlığı Risk Analiz Hizmeti

 

Ülkemizde oldukça yaygın olarak kullanılan kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, arsa sahibi ile müteahhit arasındaki hak ve sorumlulukları düzenleyen çok önemli sözleşmelerdir. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri uygulamada arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi olarakta anılmaktadırlar. Ancak bu yazımızda biz yaygın kullanım şekli olan kat karşılığı inşaat sözleşmesi ifadesini kullanacağız. Bu tip sözleşmelerin karmaşık ve teknik yapısı bir taraftan mühendislik diğer taraftan ise hukuki teknik bilgi gerektirmektedir. Tercan Avukatlık Bürosu bu alandaki deneyimli çözüm ortakları ve hukukçuları ile Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri’nin risk analizlerini yapmakta ve özellikle bu alanda deneyimsiz arsa sahiplerini olası riskler konusunda aydınlatmaktadır.

 

Neden Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Analiz Ettirilmelidir?

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde özellikle arsa sahipleri yabancı oldukları bir alanda kat yahut arsa payları karşılığında işin erbabı bir müteahhit ile karşı karşıyadır. Zira müteahhit tarafın hukuksal ve teknik destek alması arsa sahiplerine oranla çok daha rahat ve ulaşılabilir bir hizmettir. Bu durum taraflar arasındaki güç mesafesini arttırmakta olup işin anayasası olan kat karşılığı inşaat sözleşmesinin taraf iradelerine uygun ve eksiksiz olarak yapılmasını zorlaştırmaktadır. Aynı şekilde müteahhit tarafındanda işin yürütümü esnasında ve nihayete ermesi ile birlikte hak ve yükümlülüklerini öngörebilmesi hayati öneme sahiptir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde arsa sahipleri değerli gayrimenkullerini vermekte yahut vermeyi vaat etmekte, müteahhit ise bunun karşılığında inşaat yapmak gibi yüklü bir edimi borçlanmaktadır.

Bu kapsamda inşaat seviyelerinin tespiti, ipotek çözüm süreleri, yapı denetim bedelinin ödenmesi, SGK ödemeleri, İş kazalarına yönelik yükümlülükler, Sahada alınacak önlemler, projenin detaylandırılması, paylaşım, paylaşımın zamanı ve paylaşımın seviyeleri, projenin uygulanabilirliği, gecikme halinde yaptırımlar gibi birçok hak ve yükümlülük adil ve hakkaniyetli şekilde belirlenmeli tarafların iradelerine uygun sonuçlar tespit edilmelidir.

 

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Analiz Hizmeti Nasıl Verilmektedir?

Büromuz alanında deneyimli mühendis, mimar çözüm ortakları ve Avukatları ile mevcut Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerini incelemektedir. İşbu inceleme hizmeti için öncelikle sözleşme üzerinden yapılan çalışma sonrası yapılacak toplantı neticesinde sözleşmesel hükümlerin müvekkilin istek ve arzuları ile beklentilerine uygun olup olmadığı değerlendirilmekte ve sakıncalı bulunan maddelere yönelik çözüm önerileri ve değişiklik önerilerimiz sunulmaktadır.

 

 

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Analiz Hizmetinin Faydaları Nelerdir?

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin analizi neticesinde müvekkil ileride gerçekleşebilecek risklerle ilgili aydınlatılmakta ve yaşanabilecek olası olumsuz durumlarda ne ile karşı karşıya kalabileceği hususunda bilgi sahibi olmaktadır. Aynı zamanda bu bilgi alışverişi neticesinde karşı tarafa değişiklik önerilerinde bulunarak endişe ettiği noktaların çözüme kavuşmasına katkı sunabilmektedir. Bu kapsamda alınan bilgi neticesinde göze alabileceği riskler ile kabul etmeyeceği riskler konusunda aydınlanan müvekkil belki çözümü 8-9 yıl kadar olacak mahkeme süreçlerinden kurtulmakta ve testi kırılmadan önlemini alabilmektedir. Bu kapsamda daha detaylı bilgi alabilmek için bize ulaşabilirsiniz.