Spor Hukuku

Avrupa Spor Şartının 1-A maddesine göre "Spor arızi ya da organize edilmiş katılım ile gerçekleştirilen, fiziksel kondisyon ve beyin esenliğini ifade eden veya geliştiren , sosyal ilişkiler kurulmasını ve her düzeyde yapılan yarışmalarda sonuç elde edilmesini sağlayan her türlü fiziksel faaliyettir."

Spor hukuku ise spor faaliyetlerini düzenleyen pozitif hukuk düzenlemeleri ve yargılama faaliyetlerini içeren geniş bir hukuk dalıdır. Amatör ve profesyonel spor faaliyetlerini icra eden oyuncu, teknik direktör, kulüpler, federasyonlar ile sponsorluk anlaşmaları, müsabaka kuralları ile cezalar ve itiraz başvuru yollarını kapsamında bulundurur.

Spor uyuşmazlıklarının mahkemeler nezdinde ve tahkim mercilerince çözüme kavuşturulması hususunda büromuz Avukatları profesyonel olarak danışmanlık faaliyetlerini yürütmektedir.