Şirket Kurmak İstiyorum

Şirket Kurmak İstiyorum

 

Tam olarak bu aşamada karşınıza çıkacak ilk soru ne tür bir şirket kurmalıyım? Bu şirketin artıları eksileri nelerdir? Bilinçsizce alalade bir şirket kurmak istememeniz çok normal ileride işler iyi gitmeyebilir yahut işler iyi gider fakat bu şirket size ayak bağı olur mu?

Bu noktada dikkat edilmesi gereken birçok etmen bulunmaktadır. Ortağınız bulunacak mı? Nitekim ortaklı iş yapmanın günümüzde birçok artısı varken bir o kadar dezavantajıda bulunmaktadır. Ortaklar arası anlaşmazlık halinde ne olacak? Ortaklardan birisi çıkmak isterse ne yapacağız? Yeni bir ortak almak istersek ne gibi bir yöntem belirlemeliyiz? gibi yüzlerce ve binlerce ihtimal meydana gelir. 

 

Ülkemizde genellikle muhasebe vasıtası ile kurulan şirketlerin anasözleşmesi matbu olarak standart bir tip şeklinde ticaret sicile tescil edilerek faaliyete başlanmaktadır. Ancak Avrupa ve Amerika uygulamasına göre bu gelenek pek akıl karı değildir. Her ortaklık, her faaliyet nev-i şahsına münhasırdır. Bu şahsına özgülük ise ortaklar arası ilişkilerin özel bir düzenlemeye tabi tutulmasını adeta zorunlu kılar. 

 

Kimi şirketlerde ortaklardan bazıları belirli bir süreliğine bu şirkette yer almak ister, kimi zaman bir ortak sermaye koyarken diğeri emeğini ortaya koyar, her iki ortağın sermaye ve emeğini koyduğu ortaklıklarda mevcuttur. Ortaklık kurulurken büyük bir heves ile çıkılan yolculuk hayatın şart ve koşullarının insanlar üzerindeki etkisi ile bir taraf için bazense tüm taraflar için çekilmez bir hal alabilir. Bu aşamada ise yol haritası en baştan özensiz hazırlanmış ve kurulmuş bir şirket anasözleşmesi olmamalıdır. Bu halde muhtemel hak kayıplarının önüne geçilmesi için tarafların çok seçenekli bir şirket anayasası hazırlamış olmaları hem şirketin hem de ortakların istikbali için kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

Bu kapsamda şirket kurmak için öncelikle tüm ortaklarla birlikte toplanılıp bir şirket anasözleşmesi hazırlatmak ile işe başlanılması ve şirketin kurulumuna ilişkin sürecin titizlikle bir Ticaret Avukatı ile yürütülmesi gerekmektedir. 

 

Büromuz bu kapsamda çözüm ortağı olduğu Mali Müşavirlik firmaları ile birlikte tüm ortakları dinleyerek şirket kurulum süreçlerini takip etmekte, anasözleşme hazırlanması ve şirketin hukuka ve ortakların isteklerine uygun şekilde tam faaliyete hazır hale gelmesine kadar süreci yönetmektedir. 

 

 

Şirket kurmak istiyorum, şirket kurarken nelere dikkat etmeliyim, şirket kuruluşu avukat, Türkiye'de şirket kurmak istiyorum, şirket kurma avukat