Protokol ve Sözleşme Hazırlanması

 

SÖZLEŞME VE PROTOKOL NASIL HAZIRLANIR?

 

Sözleşme ve Protokoller insanlık tarihinden beri var olan insan iletişiminin temelini teşkil eden gerek yazılı gerek sözlü anlaşmalardır. İki iradenin uyuşması ile meydana gelen sözleşmeler taraf iradelerinin günümüzde üstün tutulması eğilimleri karşısında gittikçe önem kazanmakta ve ticari ilişkilerin güven içerisinde yürümesinde büyük rol oynamaktadır. Nüfusun gittikçe büyümesi ticari hayatın uluslararası boyuta varması insanların hukuka olan ihtiyacını gün geçtikçe arttırmaktadır. Karmaşıklaşan insan ilişkileri söz uçar yazı kalır prensibi uyarınca yazılı sözleşmeler iş ilişkilerinde güven oluşturmakta ve tarafların hak ve borçlarının neler olduğunu teyit ederek olası uyuşmazlık hallerinde başvurabilecekleri bir el kitabı işlevi de görmektedir.

 

SÖZLEŞME VE PROTOKOLLERİN ÖNEMİ

 

İşbu yaygınlaşan büyük kazanımlara neden olmakla birlikte vatandaşların hakkı olanı kaybetmesine de neden olan Sözleşme ve Protokollerin hazırlanması pek tabi karmaşık hukuk kuralları karşısında uzmanlık isteyen hayatın olağanüstü akışı halinde meydana gelebilecek şart ve koşulların dahi hüküm altına alınarak tarafları nasıl bir hukuki ilişki içerisinde nasıl hareket etmeleri gerektiği hakkında hem bilgilendiren hem de haklarını koruyan şekilde düzenlenmesi büyük önem arz etmektedir. 

 

TEK TARAFLI TALEP EDİLMESİ HALİNDE

 

Büromuz bu kapsamda verdiği hizmeti işin mahiyetini gözeterek tek taraflı taleplerde, müvekkilinin hak ve özgürlüklerini gözeterek ve bilgilendirerek muhtemel ihtimalleri aşama aşama değerlendirerek hazırlamakta ve müvekkil ile birlikte değerlendirmelerini paylaşmaktadır.

 

SÖZLEŞMENİN İKİ KARŞI TARAFININ BİRLİKTE BAŞVURMASI HALİNDE

 

Sözleşmenin her iki tarafının birlikte başvurusu ve talebi halinde tarafların arzusunu ortaklaştırarak ve edimler arası dengeyi gözeterek uzlaştırmacı ve tarafsız yaklaşım ile mutabakatın sağlanması ve sözleşmenin meydana getirilmesi şeklinde hizmet vermektedir.

 

SÖZLEŞME VE PROTOKOL NE İÇİN YAPILIR?

 

Sözleşmeler ve protokoller bir ticari, hukuki yahut adi işe başlanılması, yürütülmesi ve sonlandırılması için yapılabilir. Sürdürülmüş bir ortaklığın taraflara zarar vermeden sonlandırılması için, Yeni bir ortaklığın kurularak bir işe başlanılması için, Sürmekte olan bir işin planlanması için, Anlaşmazlık halinin sonlandırılarak faaliyete devam edilebilmesi için, bir konutun yahut iş yerinin kiralanması yahut kira ilişkisinin sonlandırılması için, bir eserin/inşaatın yapılması için, yapılmış olan bir eserin tadilatı için kısaca sözleşme ve protokoller insanı ilgilendiren her alanda karşımıza çıkabilmektedir.

 

 

 

Sözleşme hazırlama, sözleşme hazırlatmak istiyorum, sözleşme avukatı, sözleşme hazırlama avukatı, protokol hazırlama, protokol avukatı