Vasiyetname Nasıl Geri Alınır?

Önceki yazılarımızda vasiyetnamenin iptali, vasiyetname düzenlenmesi, vasiyetnamenin tenkisine ilişkin görüşlerimizi yayınlamıştık. Bu yazımızda yapılmış bir vasiyetnamenin vasiyet bırakan tarafından sağlığında geri alınmasına değineceğiz.

 

Vasiyetname Nasıl Geri Alınır?

 

Vasiyetname vasiyet bırakan tarafından her zaman serbestçe geri alınabilir. Bu geri alma yeni bir vasiyetname düzenlemek şeklinde yapılabileceği gibi doğrudan önceki vasiyetnamenin iptal edilmesi şeklinde olabilir ve ayrıca bir miras sözleşmesi akdetmek suretiyle de geri alınabileceği gibi yine vasiyete konu malvarlıkları üzerinde tasarruf etmek suretiyle de geri alınmış kabul edilebilmektedir.

Yalnızca vasiyetnamenin geri alındığına yönelik şekil şartına uygun bir beyanın yeni bir vasiyetname olup olmadığı tartışmalı olmakla beraber şekil şartlarına uygun olarak meydana getirilmişse geri alma muteberdir.

 

Vasiyetnamenin Geri Alınmasında Şekil Şartı Nedir?

 

Vasiyetname bilindiği üzere resmi yazılı, el yazılı, sözlü olmak üzere üç şekilde düzenlenebilmektedir. Bu kapsamda resmi yazılı meydana getirilmiş bir vasiyetname el yazılı vasiyetname ile geri alınabileceği gibi sözlü olarakta geri alınabilmektedir.

 

Vasiyetnameyi Geri Almanın Geri Alınması Halinde Ne Olur?

 

Vasiyetnamenin geri alınmasının geri alınması halinde ilk vasiyetnamenin geçerli hale gelip gelmeyeceği tamamen yorum yöntemi ile belirlenecektir Buna göre süreçlerin vasiyet edenin son arzularına uygun olması için mutlaka bir miras avukatı ile çalışması tavsiye edilmektedir. Zira değişen aile ilişkileri meydana gelen kırgınlıklar affedilen küslükler esnasında vasiyetname düzenlenip yahut geri alınırken vefat sonrasında hiç beklenmedik sonuçlar meydana gelebilmektedir.

 

Muayyen mal vasiyetinde yeni bir vasiyet ile malların bir başkasına bırakılması yoluyla geri alma?

 

Vasiyet bırakan ilk vasiyetnamesi ile bir malını örneğin bir dairesini yeğenine bırakmıştır ancak daha sonradan düzenlediği başka bir vasiyetname ile bu dairesini oğluna bırakmıştır. Bu halde ilk düzenlediği vasiyetnamedeki vasiyetini geri almış kabul edilecektir.

 

Vasiyeti geri alma, vasiyetname avukatı, miras avukatı, miras vasiyet geri alma, vasiyet iptal