Hayırlı Evlatın Miras Alacağı

Hayırlı Evlatın Miras Alacağı

                Anne ve babası ile birlikte yaşayan çocuk veya torun ailesine bakmış, gelirlerini ailesi ile paylaşmış, onların ihtiyaçlarını gidermişse buna karşılık teşkil etmek üzere mirastan diğer mirasçılardan farklı olarak uygun bir bedel talep edebilir.

 

Ne kadar bir alacak hakkı kazanılır?

Ailesine bakan evlat tüm yaptığı giderler ile verdiği emeklerinin tam olarak karşılığını alamaz. Burada hakim tarafından uygun düşecek bir bedel takdir edilir. Bedelin belirlenmesinde göz önüne alınacak kriterler önem arz etmektedir. Manevi getirisinin yanında kanun koyucu tarafından bir ayrıcalık olarak ailesine bakan ve onlarla birlikte yaşayan evlada böyle bir hak tanınmıştır. Bedel belirlenirken terekenin borç ödemeden acze düşmemesi kaydıyla bu borç tereke borcu sayılır ve tüm mirasçılardan talep edilebilir.

 

Anneme babama baktım miras hakkım nedir?

Burada miras payınızla ilgili herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Kanunun size tanıdığı hak yalnızca bir alacak hakkı olarak denkleştirme şeklinde muteberdir. Bu denkleştirmenin hesaplanarak talep edilmesi ve tahsili ile birlikte mirastan diğer mirasçılara oranla fazladan bir eşitleme imkanı tanınmıştır.

 

Denkleştirme alacağı kimlerden talep edilebilir?

Denkleştirme alacağı tereke borcudur. Tereke borcundan dolayı tüm mirasçılardan ayrı ayrı yahut hep birlikte talep edilebilir. Ayrıntılı bilgi için (bknz. Mirasçıların Murisin Borçlarından Sorumluluğu)

 

Ne zaman talep edilebilir?

Mirasın açılması ile birlikte talep edilebilir hale gelir ve mirasın paylaşılması anına kadar talep edilmesi uygun olan yoldur. Yargıtay ve doktrinde değişik görüşler olmasına rağmen bizim katıldığımız görüşe göre paylaşmadan itibaren 10 yıl içerisinde talep edilmelidir.

 

 

 

 

Anneme babama ben baktım miras, aileme baktım mirastan, miras aileye bakan çocuğun, anne babaya bakan çocuğun miras hakkı, hayırlı evlat miras hakkı