Miras Bırakanın Bankadaki Parası

Mirasbırakanın Parası

 

Mirasçıların bankadaki paralara erişimi, terekenin paylaşımı yapılana kadar tüm mirasçıların ortak kararını gerektiren bir süreçtir. Mirasçılar, mirasın tüm hakları ve borçları üstünde ortaklık payına sahiptir ve parayı çekebilmek için mirasçılık belgesi almalıdır.

 

MURİSİN BANKADAKİ PARASI

 

Murisin bankadaki paraları üstünde mirasçıların hakları, miras bırakan yani murisin vefatı ile beraber aktif hale gelmektedir. Mal varlığı kapsamına yalnızca arsa ve yahut da gayrimenkul değil, banka içerisinde bulunan paralar da dahil sayılır. Tereke paylaşımında en az zahmet gerektirmekte olan değerler de bankadaki paralar olarak göze çarpar. Ancak uygulama aşamasına gelindiğinde yine mirasçıların karşısına pek çok zorluklar çıkabilmektedir.

Murisin mal varlığına uygulanmakta olan prosedür bankada yer almakta olan parası için de geçerlidir. Miras bırakanın mal varlığı paylaşımı yapılma işleminden önce mirasçılarının haklarını kullanması da söz konusu durumda değildir. Murisin bankadaki parası paylaştırıldıktan sonra mirasçıları kullanım hakkına sahip olmaktadır. Bu sebepten tüm mirasçılar banka içerisindeki paranın kullanımı ile ilişkili ortak karara varmalıdır. Miras bırakanın bankadaki paraları üstünde mirasçıların hakları mirasçıların tamamı bir araya gelmek suretiyle kullanılabilir. Yani bankadaki para mirasçıların elbirliği mülkiyeti durumunda olduğu için çekilmesi ve kullanılması tüm alacaklılar bir araya geldikten sonra gerçekleşmektedir. Aksi durumlarda mirasçıların her biri, kendi hakkını kullanabilmek için mirasın tasfiyesini beklemek zorundadır. Kısaca murisin banka içerisindeki paraları mirasçılar aracılığıyla ortak hareket edilmediği müddetçe çekilemez ve kullanılamaz.

 

Hukuki Dayanak

Mirasçıların miras üstündeki hakları Türk Medeni Kanunu’nun “Miras Ortalığı” bölümü içerisinde düzenlenmiştir. 640 sayılı Maddeye göre mirasçıların terekenin paylaşımına kadar terekedeki tüm hakları ve de borçları üstünde ortaklıkları bulunmaktadır. Mirastaki haklar üstündeki elbirliği ise mülkiyet ile maliktir. Elbirliği mülkiyeti Türk Medeni Kanunu’nun 701 sayılı Maddesine göre düzenlenmiş durumdadır. Maddeye göre miras alacaklılarının elbirliği mülkiyeti kendi payları oranında olmak zorunda değildir. Murisin bankadaki paraları üstünde mirasçıların hakları ortaklığa girebilmekte olan her mal üzerindedir.

Bankadaki Paranın Çekilmesinin Şartları

Murisin bankadaki parasının çekilebilmesi tüm mirasçıların beraber hareket etmesi kapsamında gerçekleşir. Fakat bu noktada mirasçılar bazı hususlara ve şartlara dikkat etmelidir. İlk olarak mirasçılar “Mirasçılık Belgesi” almak durumundadır. Veraset ilamı (mirasçılık belgesi) alabilmek için de Sulh Hukuk Mahkemelerine ve yahut da Notere başvuruda bulunmak gerekliliği hukukumuz içerisinde yer alır.