Vasiyetname Nasıl Düzenlenir?

Vasiyetname Nedir ve Nasıl Düzenlenir?

 

Vasiyetname bir kimsenin ölümünden sonra malvarlığının kaderini tayin ettiği, son dilek ve arzularını dile getirdiği beyanlarıdır. Vasiyetname tek taraflı bir hukuki işlem olması nedeniyle karşı tarafın kabulüne bağlı değildir. Bir diğer yandan tek taraflı bir hukuki işlem olması nedeniyle vasiyet eden kimse istediği zaman vasiyetini değiştirme ve ondan geri dönme hakkına sahiptir.

 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu vasiyetnamenin üç farklı şekilde düzenlenebileceğini hüküm altına almıştır; el yazılı, resmi yazılı ve sözlü vasiyetname. Eğer bir vasiyetname düzenlenmek isteniyorsa bu üç şekilden birinden düzenlenmelidir aksi taktirde geçerli bir vasiyetnameden söz edilemez. Aşağıda da ayrıca değineceğimiz üzere sözlü vasiyetname ancak olağanüstü hallerde düzenlenebilen ve çok sıkı şartlara tabi olan istisnai bir vasiyetname şeklidir.

 

El yazılı vasiyetname

 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 538. Maddesi;

 

“El yazılı vasiyetnamenin yapıldığı yıl, ay ve gün gösterilerek başından sonuna kadar mirasbırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olması zorunludur.”

 

Şeklindeki düzenlemesi ile el yazılı vasiyetnamenin nasıl düzenlenmesi gerektiğini açıklığa kavuşturmuştur. Yukarıda da görüldüğü üzere el yazılı vasiyetnamenin geçerli olarak kabul edilebilmesi için başından sonuna kadar mirasbırakanın el yazısıyla yazılmış, imzalanmış ve vasiyetnamenin yazıldığı günün tarihinin atılmış olması gerekmektedir.

 

 

El yazılı vasiyetname, basit, kolay ve masrafsız bir şekilde her zaman düzenlenebildiğinden sıkça tercih edilen bir vasiyetname şeklidir. Bir diğer yandan vasiyetnamenin gizliliği korunmuş olabilmektedir. Pek tabi tüm bu avantajlarının yanında el yazılı vasiyetnamenin de bazı dezavantajları bulunmaktadır. Şöyle ki; öncelikle el yazılı vasiyetname resmi bir memura tevdi edilmediği müddetçe kaybolma, yırtılma, yıpranma riskiyle karşı karşıyadır, ayrıca el yazılı vasiyetnamede son arzuların sağlıklı bir şekilde beyan edilememiş olması da son derece mümkündür.

 

Resmi yazılı vasiyetname

 

Resmi vasiyetname resmi memur ve tanıkların katılması ile düzenlenen vasiyetnamedir. Resmi vasiyetname iki farklı şekilde yapılabilir; okunarak ve imzalanarak yapılan ve okumadan ve imzalamadan yapılabilen.

 

2.1- Okunarak ve İmzalanarak Yapılan Vasiyetname

 

Vasiyet eden eğer okuyarak ve imzalayarak vasiyetname düzenlemek istiyorsa son arzularını yazılı veya sözlü bir şekilde resmi memura (noter, hakim) bildirir, resmi memur bunun üzerine son arzulara uygun bir şekilde vasiyeti hazırlar, sonrasında okuması ve imzalaması için vasiyet edene verir. Vasiyet eden tarafından okunan ve imzalanan vasiyetnameyi geri alan resmi memur tarihi de yazarak vasiyetnameyi imzalar. Daha sonrasında iki tanık huzurunda vasiyet eden vasiyetnameyi okuduğunu ve son arzularına uygun olduğunu beyan eder, bunun üzerine tanıklar da vasiyet edenin vasiyetnameyi okuduğunu ve son arzularına uygun olduğunu ve vasiyet edenin tasarrufa ehil olduğunu vasiyetnameye yazar ve imzalar.

 

2.2- Okunmadan ve İmzalanmadan Yapılan Vasiyetname

 

Vasiyet eden son arzu ve dileklerini resmi memura bildirir sonrasında resmi memur vasiyet edenin beyanlarına uygun bir şekilde vasiyetnameyi düzenler ve vasiyetnameyi iki tanığın huzurunda vasiyet edene okur. Vasiyetname okunduktan sonra vasiyet eden bu vasiyetnamenin arzu ve dileklerine uygun olduğunu iki tanık önünde beyan eder. Bunun üzerine tanıklarda vasiyetnamenin resmi memur tarafından kendi huzurlarında vasiyet edene okunduğunu, vasiyet edenin vasiyetnameyi son arzu ve dileklerine uygun bulduğunu ve vasiyet edenin tasarrufa ehil olduğunu yazarak vasiyetnameyi imzalar. Son olarak resmi memur da vasiyetnameyi tarih yazarak imzalamasıyla geçerli bir vasiyetname meydana gelmiş olur.

 

Sözlü vasiyetname

 

Sözlü vasiyetname istisnai bir vasiyetname şekli olup sadece olağanüstü koşulların bulunması durumunda el yazılı ve resmi yazılı şekilde vasiyetname yapma imkanının olmadığı durumlarda başvurulabilen bir vasiyetname şeklidir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu sözlü vasiyetnamenin yapılabileceği olağanüstü hallere yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık ve savaş hallerini örnek olarak göstermiştir. Olağanüstü koşulların mevcudiyeti durumunda geçerli bir sözlü vasiyetname yapılmak isteniyorsa vasiyet eden kimsenin son arzu ve tasarruflarını iki tanık önünde beyan etmesi gereklidir. Tanıklar bu durumda iki şekilde hareket edebilirler ya vasiyet edenin arzu ve tasarruflarını yer, gün, ay ve yıl belirtecek şekilde yazarak imzalar ve diğer tanığa da imzalatır ya da doğrudan tanıklar mahkemeye başvurarak olağanüstü koşulları ve vasiyet edenin son arzularını hakine beyan ederek tutanağa geçmesini isteyebilirler.

 

 

Vasiyetname nedir, vasiyetname nasıl düzenlenir?, vasiyetname nasıl hazırlanır, vasiyetname avukat, vasiyetname avukatı, vasiyetname avukat bağdat caddesi