Avukat Nedir? Avukatlar Ne İş Yapar?

 

 

Avukat Nedir ? Ne İş Yaparlar?

 

Avukat hukuki meselelerin düzenlenmesi, anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun şekilde çözümlenmesi, hukuk kurallarının tam ve doğru olarak uygulanmasını sağlamak amacı ile hareket eden, yargı önünde insanların haklarını ileri süren, savunan, temsil ettiği kişiler adına iddia ve itirazda bulunan, hukuki konularda yol gösterici vasfa sahip kişilere verilen meslek ünvanıdır.

Bir diğer taraftan Avukat kelimesi savunman, savunucu anlamında da kullanılmaktadır.

 

Avukatlık Mesleği Neden Önemlidir?

 

Her temel ihtiyacımız gibi medeni bir toplumda yaşayan insanlar olarak hukukta en temel ve olmazsa olmaz ihtiyaçlarımız arasındadır. Günümüzde hukuksuz bir toplum düşünülemez. Ancak hukuka erişmek ise her bilim alanında olduğu gibi teknik bilgi gerektirir. Hak müdafaasını görev edinmiş kadim bir mesleğin önemi ise temelini haksızlığın yarattığı elem ve ızdıraptan almaktadır.

 

Avukatlar modernleşen dünyada yalnızlaşan insanların devletler ve şirketler gibi büyük organizasyonlara karşı en kuvvetli silahı olmakta ve gruplara ve topluluklara karşı bireylerin, kaba kuvvete karşı kalemin, haksızlık karşısında hakkın savunucusu olmaktadırlar. Bu sebeple Avukatların tarih boyu olduğu gibi günümüzdeki önemi de yadsınamaz.

 

Avukatlık Mesleği Kamu Görevi midir?

 

Avukatlık mesleği Avukatlık Kanunu uyarınca kamu görevi ve serbest meslek statüsünde olan nadir mesleklerdendir. Avukatlık hem kamu görevi hem de serbest meslektir. Avukatlık yargının üç sac ayağından birini temsil eder. 

 

Avukatlık mesleği tek bir kişinin hakkını tüm güçler karşısında korumak için hukuku kuşanmaktır. Bazen koskoca gözüken şirketler karşısında yalnız bir işçinin haklarıdır Avukat, bazen haksız yere gençliği kaybolan yalnız bir gencin sesi koskoca yetkililer karşısında. Müslüman haklarıdır Avrupa'da, Hristiyan haklarıdır Uzakdoğuda, hakkını kaybedene köprüdür, sestir, nefestir.

 

 

 

 

 

 

Avukat nedir, Avukat ne iş yapar, Avukatlar ne iş yapar, Avukat olmak zor mu?, Avukatlık kamu görevi mi?, Avukatlık neden önemlidir?